Marmaris i Turkiet

Turkiet historiaTurkiet har ett av Europas mest intressanta och spännande historiska förflutna. Inom Turkiets landgränser har civilisationen blomstrat i nästan 11 000 år. Det vi idag upplever i Turkiet är ett sammelsurium av gammal historia och nya influenser. Här har hettiter, perser och greker styrt. På tusentalet före Kristus var grekerna här och grundade städer såsom Izmir, Efesos och Miletos. På 300-talet före vår tideräkning var Alexander den Store regent även över detta område, ett område som sedermera blev romerskt på 100-talet före Kristus. Många minnen lever kvar utmed kustområdena som vittnar om dessa civilisationers uppgång och fall.

År 1453 klev osmanerna in i Konstantinopel och lade under sig stora områden i det vi idag kallar Turkiet. Så Under 1500-talet gick området under namnet Osmanska riket och än idag ser man en mängd historiska sevärdheter från den tiden runt om i hela landet. Krig och inre oroligheter drabbade dock landet och det enorma osmanska imperiet föll sönder alltmer.

År 1912 bröt ett regelrätt krig ut i området, det så kallade balkankriget. Det osmanska riket förlorade sina största besittningar i Europa, och bara en liten del av området blev kvar under osmanskt styre. Efter första världskriget var det Osmanska riket helt och hållet historia och dagens landgränser sattes. När det osmanska riket kollapsade råkade många minoriteter i området illa ut. Särskilt de grupper som befann sig i Anatolien drabbades och såväl massmord, utrensningar som deporteringar genomfördes. Hela området styckades upp av olika europeiska makter.

Det moderna Turkiet grundades år 1923 och landsfadern heter Atatürk, mannen som gett det moderna Turkiet ett ansikte. Atatürk startade ett krig mot de europeiska makterna och gick segrande ur striden. Han var också en man som var mycket västvänligt och han reformerade den turkiska kulturen och politiken och minimerade det muslimska inflytandet över makten. Hans ideologi betecknas för kemalism, efter hans riktiga namn Mustafa Kemal. I alla städer och orter finns byster och statyer av Atatürk. Idag är landet en republik och landet styrs genom ett demokratiskt flerpartisystem och är en brygga mellan Asien och Europa med ett ben i varje läger.

Under andra världskriget stod Turkiet formellt utanför striderna men stödde de allierade trupperna. Den västvänliga politiken fortsatte även efter kriget. Den första gången som Turkiet sökte EU-medlemskap var faktiskt så tidigt som 1959, men ansökan avslogs. Man gjorde åter ett försök år 1987 och till slut, år 1999 fick landet sin kandidatstatus inom EU, en status som än idag råder. Förhandlingar om medlemskap i EU håller på i skrivande stund. För att få medlemskap har EU krävt bättre demokrati och rättssystem och stärkt yttrandefrihet.Kommentera


Reseberättelse

MarmarisVar på semester i augusti, bodde några km utanför Marmaris, men det är lätt att ta sig in till Marmaris med bussar.

Marmaris - Av Margaretha
DalyanMissade att skriva om Dalyan som var en av de utflykter vi testade att åka till ifrån Icmeler. Helt fantastisk tur där man fick uppleva

Dalyan - Av Erik

Senaste bilder

Marmaris by night
En liten bild från Marmaris by night.
Bilder från Marmaris.
Bild från Marmaris hotell
Bild från ett av de många hotell som finns i Marmaris
Hotell i Marmaris